news-details

Tüpraş'ın kar payı dağıtım kararı

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin kar payı dağıtım kararı genel kurulda onaylandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Ortaklara 14.500.000.000 TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtıma konu 14.500.000.000 TL temettünün ve ayrılacak 1.450.000.000 TL genel kanuni yedek akçenin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 14.500.000.000 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 7,52545 TL (yüzde 752,54), net 6,77290 TL (yüzde 677,29) olarak ödenmesine, temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş tarafından belirlenen esaslara göre 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi.''
 

Hibya Haber Ajansı