news-details

Martı Otel, kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

''Şirketimiz, 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 704.174 TL net dönem karı, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar payı dağıtılmamasına ve olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı